Склад профкому

 

5 курс 3 гр. ЕФ
Бевз Тетяна Миколаївна
Голова студентської профспілки Херсонського державного аграрного університету, голова економічного факультету.

Детальніше

Пам'ятки

Детальніше...

Загальна інформація

На рівні університету до складу профкому студентів та студентського самоврядування входять голова, його заступники, штатні співробітники, що займаються організацією студентського життя, голови профбюро та рад студентського самоврядування інститутів і факультетів. На засіданнях приймаються рішення з найбільш важливих питань студентського життя, а також здійснюється координація діяльності всіх структурних підрозділів студентського самоврядування.

Представники студентських організацій обираються до складу загальних зборів трудового колективу, вчених рад університету, інститутів і факультетів, беруть участь у роботі ректорату та директоратів, входять до складу приймальної і стипендіальної комісій, комісії по поселенню в гуртожитки та інші органи управління університетом, на яких розглядаються питання студентської діяльності.

Профспілковий комітет студентів , рада студентського самоврядування регулярно займаються питаннями моніторингу якості соціально - освітніх послуг університету. На основі соціального партнерства , адміністрацією університету та профспілковим комітетом постійно впроваджуються програми розширення і вдосконалення соціальної бази університету , поліпшення умов отримання вищої освіти студентами . Велика увага з боку профспілкового комітету студентів приділяється захисту прав студентів - сиріт , інвалідів , студентів , постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС , малозабезпеченим студентам та іншим студентам пільгових категорій . Таким студентам регулярно надається матеріальна допомога , безкоштовні путівки , забезпечується безкоштовне і пільгове проживання в гуртожитках . Матеріальна допомога надається всім студентам у разі хвороби , інших важких життєвих ситуацій .

Детальніше...

Статут Громадської організації "СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ДВНЗ ХДАУ"

Завантажити

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

м. Херсон – 2016 р.

Детальніше...

Статут Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України

Професійна спілка працівників агропромислового комплексу України (скорочене найменування – Профспілка працівників АПК України) є всеукраїнською добровільною, неприбутковою громадською організацією, створеною з метою представництва та здійснення захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки – працівників агропромислового комплексу, сільського господарства, харчової та переробної промисловості, обслуговуючих, суміжних галузей, учнівської та студентської молоді.

Професійна спілка працівників АПК України розробляє і затверджує у встановленому порядку свій Статут, який є основним нормативним актом, що регулює внутріспілкову діяльність і є обов’язковим для виконання усіма членами та організаціями Профспілки.

Детальніше...

Структура